• شیشه ضد حریق

شیشه ضد حریق

جلوگیری از پخش و گسترش حریق و آتش سوزی در راه پله مهمترین و اصلی ترین کارکرد شیشه های ضد حریق در ساختمان ها میباشد. نکته مهم دیگر درباره شیشه های ضد حریق این است که باعث کاهش نور در ساختمان نمی شود، به علت شیشه ای بودن این درب ها نور به راحتی از آن عبور می کند و باعث روشنایی محیط می شود.

گسترش حریق باعث کاهش اکسیژن در محیط و به تبع، باعث بروز خفگی و کاهش شدید دید می گردد. شیشه ضد حریق بیشترین احساس امنیت را برای ساکنین فراهم می آورد تا در هنگام بروز آتش سوزی به راحتی بتوانند از طریق راه پله ها اقدام به فرار کنند. امروزه تامین امنیت ساختمان ها تا حدود بسیار زیادی در گرو نصب شیشه های ضد حریق می باشد.

جهت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

 02144011723   02144012692  

02144051014    02144053055